Download the Textbook and Save in your Device for your Use. (ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ)


ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਆਦਿ) ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ|:-

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ